samantha_hentosh_unsplash.jpg

Foto: Samantha Hentosh - Unsplash

Litterær samtalestarter i undervisningen

 

Elevene møter skjønnlitteraturen i språkfagene, naturlig nok. Men hva om den også inspirerte dem i andre fag?

 

Møtet med gode fortellinger er avgjørende for språkopplæring og kulturformidling. Litterære tekster gir ideelle utgangspunkt for drøfting av etikk, psykolog og samfunn.

 

Litteraturen har mye å tilby også i andre fagområder. Anne Franks dagbok åpnet mange øyne for brutaliteten under andre verdenskrig. George Orwells 1984 advarte mot totalitære samfunn. Ibsens En folkefiende handler om forurensing og maktpress. Og Maja Lundes Bienes historie aktualiserer trusselen mot artsmangfold og miljø.
 

Boka Gjenkomst er en samling science fiction-noveller som berører ulike fag. Den lengste fortellingen, Sergei, gir et dystopisk bilde av verden om noen få tiår. På veien mot en betinget optimistisk slutt streifer novellen innom miljøødeleggelser, sammenbrudd av telekommunikasjon, jordbruk, liberale verdier og demokrati.

 

Andre fortellinger handler om kunstig intelligens, nye verdener og livsformer, møte mellom fremmede kulturer, livsforlengelse, roboter og religion på avveier. Slike emner er velkjente i populærkulturen, og er velegnet som inspirasjon til faglig innsikt både i realfag, samfunnsfag og de humanistiske fagene.

Gjenkomst har fått god mottakelse, også i Danmark. En av novellene er med i en tsjekkisk antologi våren 2020, en annen ble publisert i et amerikansk magasin for et par år siden.

Les Gjenkomst og se om du finner fortellinger som kan passe inn i ditt fag. Boka foreligger for salg hos forlaget og i nettbokhandler, og kan kjøpes som e-bok. Noen få gratis-eksemplarer er fortsatt tilgjengelig ved henvendelse til forfatteren.

 

Vennlig hilsen Jørn Arnold Jensen (forfatter) og LIV forlag